Кристални деца и деца индиго

Каква информация имаме за кристалните деца и децата индиго? Хем знаем много, хем не знаем нищо конкретно. Също както и самите кристални деца и децата индиго, така и това което знаем за тях към момента е пълно с много неясноти и неща които тепърва има да научаваме.… Четете нататък...

Строеж на Земята

Земята се е образувала преди 4500 милиона години и е представлявала кълбо от газове. Постепенно тежките метали потънали и изградили океанските падини. По-леките скали и минерали плавали на повърхността, охладили се и се втвърдили.

Земни слоеве

Земята се състои от три слоя: в средата е ядрото, мантията обвива ядрото, а твърдата външна обвивка се нарича кора.… Четете нататък...

Земята, нашата планета

Нашата планета Земя е голямо кълбо от скали и метал, покрито с вода и пръст. Тя е една от деветте планети, които се движат около звездата Слънце. Тези планети заедно със Слънцето и всичко, което се движи около него, се наричат Слънчева система.… Четете нататък...

Какво е География

Думата география произхожда от гръцката дума geographia и означава „земеописание“. Географията изучава хората, природата и връзките на хората със Земята. Нашата планета и жителите и непрекъснато се променят, затова географията изследва и промените. Географията се състои от два дяла: физическа география – за земята и за географските обекти и икономическа география – за хората и за начина им на живот, с много широк обхват.… Четете нататък...