Казаните – голям и малък казан

Казаните (голям и малък) представляват дълбоки сухи циркуси в зърнестите бели мрамори на североизточен Пирин. Голям Казан (дължина 1600 метра, ширина 1200 метра) е ограден от почти отвесните склонове на връх Вихрен и Кутела. Отворен на изток, с постоянен малък снежник на 2450 метра надморска височина.… Четете нататък...

Университетската ботаническа градина в Балчик

Университетската ботаническа градина в Балчик е създадена през 1955 година. На нейната площ се помещава и небезизвестният парков комплекс – „Двореца“. Навремето „Двореца“ е служел за резиденция на румънската кралица Мария, която е прекарвала не едно лято в нея.… Четете нататък...

Рилски манастир

Рилският манастир е създаден в зората на десети век от св. Иван Рилски (тогава е бил просто монах отшелник). Преди, на  неговото място е имало древна постница. Видно от името си, Рилският манастир се намира в планината Рила, между реките Рилска и Друшлявица, на около хиляда и сто метра надморска височина.… Четете нататък...

Къмпинг „Градина“

Къмпинг “Градина” се намира на около тридесет километра, южно от град Бургас и само на четири от Созопол. Това не е просто един обикновен къмпинг. С годините къмпинг „Градина“ се е превърна в символ на къмпингуването и като цяло на свободното черноморско летуване, не само за българските но и за чуждестранните туристи.… Четете нататък...